Neodijumski magneti  su proizvod koji u sebi sadrži Neodijum(Nd), Gvožđe(Fe) i  Bor(B).

Protivkorozijski su zaštićeni Niklom (Ni)  ili Cinkom (Zn). Veoma su jaki, a njihova radna temperatura je od 80 C do 200 C, tako da su feritni magneti ovde u prednosti. Nisu pogodni za obradu jer su mehanički neotporni.

Zbog njihove velike privlačne sile (snage) potreban je oprez pri rukovanju, tako da se mora paziti da se ne nađe prst između dva magneta veće mase, takođe treba paziti da ne dovedu u pokret oštre predmete kojima se može povrediti.

Mobilne telefone i slične uređaje sa displejom treba držati dalje od magneta da se ne bi oštetili.